Sunday, June 2, 2013

Keutamaan Hijab Bagi Wanita Muslimah


Seorang wanita muslimah akan menemukan bahwa hukum islam ada perhatian yang sangat tinggi terhadap dirinya agar dapat menjaga kesuciannya, agar dapat menjadi wanita mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi. Syarat yang diwajibkan pada pakaian dan perhiasannya adalah untuk menjaga dirinya dari gangguan orang-orang tidak baik. Syariat Ini bukan untuk mengekang kebebasan akan tetapi sebagai pelindung baginya agar tidak masuk ke dalam lumpur kehinaan atau menjadi sasaran sorotan mata dan pusat perhatian.
  1. Hijab adalah tanda ketaatan seorang muslimah kepada Allah dan Rasulnya
  2. Hijab adalah iffah (Menjaga diri) Allah menjadikan kewajiban menggunakan hijab sebagai tanda iffah (menahan diri dari maksiat)
  3. Hijab itu kesucian : hijab sebagai kesucian bagi hati orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Hijab merupakan pelindung yang dapat menghancurkan keinginan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya.
  4. Hijab adalah pelindung Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)
  5. Hijab itu adalah ketakwaan : Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A’raf: 26)
  6. Hijab menunjukkan keimanan : Dalam ayat-ayat di atas Allah menghimbau kepada wanita beriman untuk memakai hijab yang menutupi tubuhnya. Ketika seorang wanita yang benar imannya mendengar ayat ini maka tentu ia akan melaksanakan perintah Tuhannya dengan senang hati.
  7. Hijab adalah rasa malu : Wanita yang mengumbar auratnya tidak disangsikan lagi bahwa tidak ada rasa malu darinya, ia mengumbar auratnya di mana-mana tanpa ada perasaan risih darinya, ia menampilkan perhiasan yang tidak selayaknya dibuka, ia memamerkan barang berharganya yang pantasnya hanya layak untuk ia berikan kepada suaminya, ia membuka sesuatu yang Allah perintahkan untuk menutupnya!
  8. Hijab adalah ghirah (rasa cemburu) :  Wahai para wanita jagalah aurat kalian supaya kalian menjadi wanita-wanita yang terhormat! Wahai para lelaki perintahkanlah kepada keluargamu untuk menutup auratnya dan cemburulah kepada orang-orang dekatmu yang membuka auratnya di hadapan orang lain karena tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak mempunyai perasaan cemburu.

No comments:

Post a Comment